Andre aktiviteter

Her på siden vil du kunne læse om andre aktviteter udover erhvervsretræterne,
som Refugiet Lolland-Falster også involverer sig i.

Den 18. novenber 2013 tog Refugiet Lolland-Falster initiativ til en konference om arbejdslivets etiske udfordringer og dilemmaer på Fuglsang herregård under overskriften:

Ro på! Etik og værdier i arbejdslivet

Fuglsang Fuglsang1

Fuglsang herregård, Nystedvej 73, 4891 Toreby L.- www.fuglsangherregaard.dk

På enhver arbejdsplads, offentlig eller privat, er etiske temaer konstant i direkte eller indirekte spil mellem de ledelsesansvarlige og medarbejderne. Hvordan ser den bedste og mest anvendelige etik ud? Kan man tale om en nytte-etik, en pligt-etik, en lokal-etik, en sindelags-etik? Og bør man i det hele taget tale om en ”kristen” etik?

Det kræver en bevidst etik at navigere i feltet mellem indflydelse og ansvar. Etiske principper er følsomme overfor ”systemer”, for etik hører hjemme i livsverdenen, i selve kernen af vore relationer, i vor omgang med hinanden. Og her bliver ”systemerne” ofte golde medspillere, uden ansigt.

På denne konference vil vi afsøge forholdet mellem økonomi, teologi og jura, mellem etiske idealer og den systemverden, vi på mange måder er sat til at leve i. Hvordan kan man skabe et ledelsessystem, som har et menneskeligt ansigt? ”Systemer” i sig selv har en tilbøjelighed til at ”æde” etik, særligt når vi ophøjer dem til naturlove, som vi adlyder blindt. Vi må give os selv og hinanden menneskelige ansigter. Hertil har vi brug for en bevidst etik, der ikke bare bliver på tegnebrættet, men som omsættes i konkret handling og i dybde-refleksion.

Målet er at skabe rum for eftertanke omkring de værdier, som vi lader præge vore liv. Hverken arbejdsliv eller menneskeliv kan leves troværdigt uden bevidst værdiskabelse. 

Program

Velkomst Mette Marie Trankjær, formand for Refugiet Lolland-Falster

Etiske dilemmaer mellem arbejdsliv og menneskeliv
Ole Hartling, dr. med., tidligere formand for Etisk Råd

Etik i erhvervslivet og forskningsverdenen
Lise Holst, forskningsdirektør Novo Nordisk

Kaffe

Grundlæggende værdier i et bundlinjeorienteret samfund
Sverre Raffensøe, professor, Copenhagen Business School:
Med livet som indsats: Den eksistentielle og (in)humane vending i det moderne arbejdsliv

Etik i erhvervslivet
Jacob Dahl Rendtorff, lektor, RUC: Moralsk blindhed og etisk ansvar i organisation og ledelse

Debat

Frokost

Etik mellem teologi og jura
Theodor Jørgensen, professor emeritus i systematisk teologi
Hans Gammeltoft Hansen, professor emeritus i jura og tidligere ombudsmand
Hvad kan teologi og jura lære hinanden? Hvor er de etiske krydsfelter?

Kaffe

Tid til eftertanke
Anne Marie Pahuus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet:
Eftertanken - betydningen for det meningsfulde og gode arbejdsliv

Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Faster Stift:
Fra fordybelsen kommer fornyelsen

Afrunding: Hvad kan folkekirken og erhvervslivet lære af hinanden?
Mette Marie Trankjær, sognepræst, og Jan Fritz Hansen, vicedirektør i Danmarks Rederiforening
Dialog – vejene frem

Joomla templates by a4joomla