Nedenstående omtale blev bragt i Folketidende dagen efter konferencen:

Ro på!

Under overskriften ”Ro på! Etik og værdier i arbejdslivet” – afholdt ”Refugiet Lolland-Falster” mandag den 18. november en konference for erhvervsledere på Fuglsang. Over fyrre ledere fra nær og fjern havde valgt at tilbringe en hel dag sammen for at inspireres og drøfte de mange forskellige etiske problemstillinger, man som leder står overfor i det daglige. ”Hvornår skal man lade sin medarbejder være – og hvornår vil det være forkert at lade vedkommende være?” Det var blot eet af de mange spørgsmål, som blev rejst under debatten.

Konferencen blev indledt med et foredrag af Ole Hartling, dr. med., tidl. formand for etisk råd. Han definerede bl.a. etikken på flg. måde: ”Teknik er at gøre tingene rigtigt – etik er at gøre de rigtige ting.”

Der var i dagens løb foredrag ved Lise Holst, Novo Nordisk, som beskrev de konkrete tiltag og tanker, man i Novo Nordisk har gjort og stadig gør sig med hensyn til etikken. To universitetslektorer, Jacob Dahl Rendstorff og Anne Marie Pahuus samt professor Sverre Raffensøe holdt nogle dybe og indholdsrige foredrag, som viste, at etikken har mange sider og hjørner. ”Hvad gør man, når gode mennesker handler ondt – og hvordan kan det være?” Eller som det også blev udtrykt (med en omskrivning af et Pauluscitat fra Det nye Testamente): ”Det, jeg gør, bør jeg ikke. Det jeg bør, det gør jeg ikke!”

Endelig var der en samtale mellem  Hans Gammeltoft Hansen, professor emer. i jura og tidligere ombudsmand, og medlem af refugiets bestyrelse og Theodor Jørgensen, professor emer. i teologi. De drøftede forholdet mellem teologi og jura. ”Juraen gør livet muligt at leve – teologien gør livet værd at leve”, var én af de formuleringer, der var enighed om.

Konferencen blev rundet af med en kirkelig vinkling ved biskop Steen Skovsgaard samt formand for refugiet, Mette Marie Trankjær.

Alt i alt blev det en spændende og udbytterig konference, som samtidig var med til at gøre opmærksom på Lolland-Falster i almindelighed og ”Refugiet Lolland-Falster” i særdeleshed.

Der var enighed om, at der er brug for at gentage en sådan konference – måske hvert andet år – hvor kirke og erhvervsliv mødes og drøfter etik.

For vi har i høj grad noget at sige hinanden.

Steen Skovsgaard

Omtale i Kristeligt Dagblad den 21. november kan læses på Kristeligt Dagblads hjemmeside.

Joomla templates by a4joomla