EU-logo DK Soc-fv-jpg

Fra en artikel i Kristeligt Dagblad 21.9.2012 af Else Marie Nygaard med overskriften: "En gang blev rastløshed set som en dårlig egenskab og en plage, men i dag er det flimrende liv nærmest blevet en dyd, som legitimeres af moderne teknologi" har vi fået lov til at plukke følgende, der omhandler Refugiet Lolland-Falsters retræter som et middel mod rastløshed

 

Erhvervsretræte som middel mod rastløshed

Da vicedirektør Jan Fritz Hansen slukkede mobilen og søgte roen, skete det med støtte fra Den Europæiske Socialfond.

Ialt er der givet godt 600.000 kroner til seks retræter i 2012. Fonden har støttet tiltaget, fordi retræterne menes at have et sundhedsfremmende sigte.

Lektor Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet, har fulgt retræterne som evaluator, og for nylig præsenterede hun en midtvejsevaluering af projektet. Når hun sammenholder de mange udsagn fra deltagerne, ser hun konturerne af rastløse sjæle, som er ambivalente, når det kommer til spørgsmålet om, hvor meget ro de egentlig ønsker i deres liv.

”Vi lever i en hverdag, hvor vi er orienteret mod det sociale liv og de opgaver, som falder på vores bord i familie- og arbejdslivet. I kulturen er der en forventning om, at man skal være meget på. Mange er gode til at leve op til det ideal og orienterer sig konstant i forhold til deres omverden. Deltagerne på retræten har generelt hektiske hverdage og lever i mange tilfælde med et stort pres, og derfor ønskede de at få tid og ro til en fordybelse. Mine interview med deltagerne viste, at der helt klart har været en ambivalens i forhold til at koble af for afbrydelserne og det travle liv. For nogle deltagere kan udsigten til dage med stilhed virke både tillokkende og skræmmende,” siger hun

Midtvejsevalueringen bygger blandt andet på en række interview, som Anne Liveng og kollegaen Janne Gleerup har foretaget med deltagerne efter retræten. Noget af det, som satte sig spor hos deltagerne var, at deres liv blev beskrevet ud fra nogle nye præmisser i de individuelle samtaler med de fire teologer, som leder retræten.

”Mange troede, at de skulle tale om deres arbejde. Vi er vant til at tale om og blive vurderet på det, vi præsterer, men vejlederne var dygtige til meget hurtigt at flytte fokus og se på, hvordan vi er til i verden. Og mange deltagere oplevede, at der var en hvile og slags fornyelse i den måde, som vejlederne talte med dem på. I stedet for at blive vurderet på det, som de gjorde, fik de en fortælling om Guds grundlæggende accept af det enkelte menneske og en understregning af, at man er elsket ikke for alt det, man når i et forjaget liv, men for sin væren som menneske,” siger Anne Liveng.

Lolland-Falsters Stifts biskop Steen Skovsgaard fik ideen til retræterne for erhvervslederne og har fornylig selv deltaget i en af dem. Han oplever, at fordybelsen og den sammenhængende tid er noget, han aktivt må sætte tid af til i kalenderen, hvis ikke hans liv skal blive flimrende.

”Fornyelse kommer ud af fordybelsen. Hvis vi mister evnen til fordybelsen, så bliver vi som efterårsbladene, der flakser bort i vinden. Retræten er en hjælp til at finde en jordforbindelse, man måske har mistet.”

Jan Fritz Hansen fra Danmarks Rederiforening har atter mobiltelefonen i lommen og trives med et job i højt tempo, hvor han gerne gør flere ting på en gang. Men erfaringen fra retræten har sat sig spor.

”Det er meget oppe i tiden at finde ro ved at dyrke mindfullness, men jeg synes, det er at gå lidt over åen efter vand. På retræten blev det klart for mig, at vi har noget i vores egen baghave, som kan noget af det samme. Der ligger et stort potentiale i den kristne tradition. Det var lidt som at komme til et land og blive mindet om et sprog, som man talte engang. Du skal lige vænne dig til det, men så er det en vældig oplevelse at dykke ned i det, som er den kulturarv, vi har i vores kristne kulturkreds,” siger han.

Inden han satte kursen mod klosteret, tænkte han, at det skulle blive rart at holde lidt fri. Da hverdagens hektik blev skiftet ud med sammenhængende tid til eftertanke, gik han på værdifulde indre vandringer.

”Dagene gav mig mulighed for at tænke mit liv igennem i nogle længere linjer end ellers. Min gamle far var alvorligt syg, og det var en gave i den tid at få mulighed for at stoppe op og tænke efter. Det er den slags stunder, som jeg ellers ikke har,” siger han.

En af de præster, som vejleder deltagerne på retræten, introducerede Jan Fritz Hansen for en øvelse, som han er blevet glad for.

”Øvelsen hedder ’Det kærlige tilbageblik’ og går i al sin enkelhed ud på, at jeg inden sengetid tager mig tid til at tænke tilbage på, hvad der egentlig skete i dag med mig selv og mine relationer. Når jeg laver den øvelse, så kommer jeg i det mode, som jeg var i på retræten, og det er trygt at vide, at jeg på den måde er ved at få opbygget et andet rum,” siger han.

Der er tre retræter mere for erhvervsfolk i klosteret i år. Overskriften for retræterne i oktober og november lyder meget apropos Jan Fritz Hansens historie: Kan du undvære mobilen i tre dage? ”

Joomla templates by a4joomla