Refugiet Lolland-Falsters formand biskop Steen Skovsgaard
udsendte den 1.10.2014 følgende pressemeddelelse:

 

Refugiet Lolland-Falster opretter pilgrimscenter

Med en velvillig bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er det blevet muligt at oprette et pilgrims- og besøgscenter i Maribo.

Centeret kommer til at ligge som nabo til Domkirken - og i forbindelse med ruinerne fra det gamle Sankt Birgitta-kloster - på adressen Klostergade 16-20.

Indenfor de seneste år har der vist sig en større og større interesse for pilgrimsvandringer og for nye måder at møde kirken på. Både besøgende og lokale skal kunne fordybe sig i Maribos historie, og samtidig have et mødested, som kan danne grobund for kulturelle og eksistentielle oplevelser i nærområdet. 

På Lolland-Falster er der ved at udvikle sig et større rutenet af vandre- og cykelstier, som gør det muligt for besøgende at opleve landsdelens kirke- og kulturskatte på en ny måde. Det vil blandt andet blive centerets opgave at formidle de muligheder, som ligger i denne nye form for ”oplevelses-turisme”.

Centeret skal desuden danne ramme for konferencer, møder og kulturelle aktiviteter med et kirkeligt og eksistentielt indhold.

Derudover skal der være mulighed for at ”droppe ind”, få en kop kaffe, og en samtale med de frivillige på centeret. 

Centeret har også et økumenisk sigte, idet der bl.a. bliver et nært samarbejde med Sankt Birgitta-søstrene i Maribo, bl.a. omkring afholdelse af retræter.

Det er den erhvervsdrivende fond Refugiet Lolland-Falster, som står bag projektet, med bl.a. pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith, godsejer Jon Krabbe og biskop Steen Skovsgaard som initiativtagere. 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget et stort beløb til køb og istandsættelse af den bygning, der kommer til at danne ramme om pilgrims- og besøgscenteret. Det er med stor taknemmelighed, at bevillingen er modtaget, og det er bestyrelsens ønske og håb, at pilgrimscenteret vil få betydning ikke bare lokalt, men også på landsplan.

Joomla templates by a4joomla