Retræternes spirituelle grundlag

Erhvervslivet og den offentlige sektor tilbydes i dag mange forskellige typer retræter og kurser, som alle sigter på at styrke ledernes og medarbejdernes personlighedsudvikling og hjælpe dem til at frigøre og anvende deres kreative potentiale. Mange af disse tilbud henter deres inspiration i New Age spiritualitet eller i Buddhismens religiøse tradition.

Refugiet Lolland-Falster er et folkekirkeligt refugium, som vedkender sig forankringen i den kristne tradition.

Refugiets retræteledere er eller har alle været præster i Folkekirken. De er rodfæstede i den kristne tradition og henter inspiration især i den ignatianske spiritualitet, som har rødder helt tilbage til den ældste kirke. En hjørnesten i denne spiritualitet er tilbuddet om individuel vejledning. Det betyder, at retræten er meget fleksibel og kan tilpasses den enkelte deltagers ønsker og behov. Den ignatianske spiritualitet benytter sig af forskellige meditationsmetoder, der er ikke én metode, som alle skal følge. Den enkelte deltager oplever både stor støtte og individuel frihed i denne retræte.

Men kan virksomheder og den offentlige sektor bruge noget, som har en religiøs baggrund? Når det drejer sig om de grundlæggende eksistentielle spørgsmål, findes der ingen objektive og neutrale filosofiske, psykologiske eller religiøse svar. Hver enkelt må selv vælge, hvor han eller hun vil hente inspiration til at komme videre i sit liv, og selv vælge sit livsgrundlag og sin livsholdning og tage ansvaret for sine valg.

I det udviklingsforløb kan vi have stor glæde og gavn af at lytte til hinanden og lære af hinanden. På erhvervsretræterne trækker vi på den kristne retrætetraditions rige erfaringer i fuld respekt for den enkelte deltagers personlige valg. Erhvervsretræterne er åbne for alle, der forudsættes ikke kendskab til retræter, og hver enkelt deltagers tro og livssyn vil blive respekteret uforbeholdent. 

Joomla templates by a4joomla