Hvor foregår retræten?

Retræten finder sted i Sankt Birgitta Klosters gæsteafdeling, Refshalevej 81, 4930 Maribo. 

  

Hvad er en retræte?

En retræte er et frirum eller time out fra de daglige forpligtelser, hvor der er lejlighed til at standse op og få overblik over sit liv. Hvem er jeg, hvor er jeg, og hvor er jeg på vej hen, hvad er mine værdier og prioriteringer, hvad er meningen med mit liv?

En retræte er en lejlighed til at standse op og gennem refleksion og meditation at få føling med sig selv og sine egne indre dybder. Hvordan har jeg det med andre, hvordan har jeg det med mig selv, hvordan bliver jeg et mere helt menneske? Hvordan kommer jeg i bedre kontakt med mine egne kreative resourcer og får mere overskud? Hvad er mine dybeste længsler?

For mange fører disse overvejelser videre til spørgsmålet: Er Gud virkelig, og vil han hjælpe mig til at finde den rette vej gennem livet for mig og styrke mig til at følge den? Hvordan opnår jeg en dybere kontakt med Gud og erfarer, hvad der er hans mening med mit liv?

På kristne retræter er hovedfokus næsten altid på at uddybe kontakten med Gud og blive bedre til at opfatte hans personlige vejledning - for det længes de fleste retrætedeltagere efter. Mange oplever, at det er i erfaringen af Guds kærlighed, de henter overskud til at møde andre med kærlighed, og det er gennem kontakten med Gud, de finder klarhed over deres egen identitet, og hvordan de skal prioritere deres liv.

På erhvervsretræterne er hovedfokus på den enkelte deltagers livssituation. Deltagerne afgør selv, om og hvordan de ønsker at inddrage den religiøse dimension. Vi bestræber os på at møde og understøtte hver enkelt retrætedeltager der, hvor han eller hun er på sin livsvandring uanset tro og livssyn.

 

Stilhed til fokus og fordybelse

Til daglig adpredes vor opmærksomhed ofte i alle mulige retninger. Medarbejderne på arbejdspladsen og arbejdsopgaverne kræver vor opmærksomhed. Mails tikker ind, og mobiltelefonen kimer. Og måske er der børn derhjemme, som kræver vor opmærksomhed. Vi bliver mødt med mange forskellige forventninger og krav. Det får os måske til at føle os fragmenterende og på vej til at blive stressede og miste overblikket og evnen til at fokusere.

Stilhed er en uundværlig hjælp til at genvinde overblik og få fokus. Derfor foregår det meste af retræten i stilhed. Mobiltelefoner skal være slukkede, og vi undlader at tale med hinanden bortset fra i begyndelsen og i samtalerne med vejlederne. Når vi mødes, nøjes vi med at hilse hinanden med et smil, for indbyrdes samtale eller samtale med andre over mobiltelefon om alle mulige ting vil uundgåeligt adsprede vor opmærksomhed i alle mulige retninger. Det er en erfaring, at stilhed er en nødvendig hjælp til at få føling med sig selv og holde fokus på det indhold i retræten, som man har valgt.

Nogle er i starten tøvende overfor at være i stilhed, men næsten alle ender med at opleve stilheden som en stor befrielse og berigelse. Der er ofte noget utroligt forløsende og helende over denne form for stilhed.

 

Åndelig vejledning

På retræterne tilbydes en daglig individuel samtale med en af lederne. Kristen åndelig vejledning tager sit udgangspunkt i, hvor den enkelte befinder sig i sit liv og i den enkeltes deltagers ønsker til retræten.

Kristne åndelige vejledere er ikke læremestre, men erfarne samtalepartnere, som gennem at lytte kan hjælpe med at afklare, hvad der er vigtigst at fokusere på for den enkelte deltager.

I den første samtale vil retrætelederen hjælpe den enkelte til at afklare, hvad der er hans eller hendes dybeste behov og ønsker til netop denne retræte. I de følgende samtaler vil retrætelederen understøtte retrætedeltageren i at fastholde fokus på det valgte mål for retræten.Joomla templates by a4joomla