.

Opstart med tilskud fra EU's socialfond og evalueret af RUCEU-logo DK Soc-fv-jpg

Refugiet Lolland-Falsters første 8 retræter i 2012-2013 blev støttet af EU's Socialfond for sundhedsfremmende initiativer, derfor var det et krav, at der skal være
ekstern evaluering af projektet.

Ekstern evaluering af erhvervsretræterne

To forskere indenfor sundhedsfremme og sundhedsstrategier fra Roskilde Universitets (RUC) institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, studieleder Anne Liveng, cand.comm. & phd. og Janne Glerup, phd. & postdoc har kontaktet deltagerne efter retræterne og udspurgt dem om deres oplevelse af retræten.

I august 2012 udarbejdede de en foreløbig evaluering af retræterne på grundlag samtaler med deltagerne i de 2 første retræter. Nogle af deltagernes udtalelser kan læses på siden: Deltagerne mener. Den sidste retræte med EU støtte blev afholdt 6-8. maj 2013. Den endelige evalueringsrapport fra oktober 2013 kan hentes her.

Evalueringsrapportens forfattere skriver bl.a.:

”Én af de deltagende erhvervsledere, der erklærer sig som ateist, forklarer, hvordan vedkommende igennem retræten forsøger at ’oversætte’ de kristne budskaber til en naturvidenskabeligt forandret menneskeforståelse. Tilsyneladende har han brugt en hel del energi og tankevirksomhed på dette projekt, som han dog samtidig har fundet interessant og spændende. Og på trods af sin ateistiske grundholdning har han dog på ingen måde fortrudt sin deltagelse i retræten. Han forestiller sig derimod godt at kunne deltage igen og vil anbefale opholdet til kolleger og bekendte.”

”Alle oplever retrætestedet som venligt imødekommende, og stedet betegnes med ord som ’kærligt’, ’varmt’, ’et sted for sjælelig spiritualitet’ og ramme for ’en særlig form for ro’, og led i en lang historisk tradition for kristen rejse og tro.”

”I et efterfølgende retrospektivt perspektiv ønsker ingen deltagere at have undværet deres retræteophold. Opholdet beskrives som en tiltrængt mulighed for fordybelse, og flere fortæller,
at de føler retræten har styrket deres livsværdier og gjort dem opmærksom på, hvor væsentligt og meningsfuldt det er, en gang imellem at trække sig tilbage fra den hektiske omverden og se indad.”

Bestyrelsen og retrætelederne

glæder sig over at have fået en uafhængig seriøs evaluering af de 8 udviklingsretræter. Vi forventer, at den kan støtte os i udviklingen af den bedst mulige erhvervsretræte.Joomla templates by a4joomla