Velkommen til Refugiet Lolland-Falsters hjemmeside

Refugiet Lolland-Falster tilbyder retræter til ledere og andre medarbejdere fra erhvervslivet og den offentlige sektor.

 

Kan retræter med en kristen baggrund fremme lederes og medarbejderes trivsel? 

Der er i dag en voksende erkendelse af, at medarbejderne er den vigtigste ressource i erhvervslivet og den offentlige sektor, og derfor er medarbejdernes og især ledernes trivsel helt afgørende. Deres trivsel er ikke alene et spørgsmål om organisation af samarbejdet på arbejdspladsen, men i høj grad også om, hvordan den enkelte leder og medarbejder har det med sig selv, om de er i stand til at klare de udfordringer, de oplever i arbejdet og privatlivet.

I den kristne retrætetradition findes der en stor indsigt i, hvordan vi gennem eftertænksomhed og meditation kan komme i kontakt med de kreative ressourcer, som findes i de dybere lag i os selv, og blive mere hele og mentalt og robuste mennesker.

På erhvervsretræterne er der efter eget valg lejlighed til f.eks. at reflektere over, hvordan er mine relationer til andre og mig selv? Fungerer mit indre kompas, hvilke pejlemærker har jeg for min prioritering af mit liv? Hvilke værdier bygger jeg mit liv på? Er jeg i kontakt med min indre kilde? Hvor kommer jeg fra, hvor er jeg, og hvor er jeg på vej hen med mit liv?

På erhvervsretræterne tilbydes der hver dag en individuel samtale med en af retrætelederne som en hjælp til at afklare, hvad der er vigtigst at fokusere på for den enkelte deltager. Erhvervsretræterne er for alle, der forudsættes ikke kendskab til retræter, og hver enkelt deltagers tro og livssyn bliver respekteret uforbeholdent.

En retræte i stilhed med megen tid til at fordybe sig og få perspektiv på sit liv kan være utrolig helende og give ny frimodighed til de daglige opgaver.

Se videopræsentation hos TV ØSTJoomla templates by a4joomla